MEERweten - week 12 - 2019

18-03-2019

WEEK 12 - 19 maart t/m 25 maart 2019

WEEKOPENING

WAAROM LEEF IK EIGENLIJK??  
  Wat kan het druk zijn in ons leven! We vliegen van ons bed naar school, dan weer naar huis, sport, werk en ga zo maar door.

Het kan zijn dat je er op een gegeven moment helemaal gek van wordt. Je zit niet lekker in je vel en dan komen er allemaal vragen in je op. Waarom doe ik dit? Waarom doe ik zo veel? Waarom trek ik me zoveel aan wat anderen van mij vinden? Waarom ben ik hier? Mag ik hier wel zijn? Zoveel vragen.

WAAROM LEEF IK EIGENLIJK?
We hopen dat je daar deze week meer over te weten komt!

 
 

MAANDAG 18 MAART

Om te doen waar je zin in hebt?

Lucas 15: 11-16

DINSDAG 19 MAART

Uit de put

Lucas 11: 17-24

WOENSDAG 20 MAART

Wat moet ik dan hier in dit leven doen?

Micha 6: 8

DONDERDAG 21 MAART

Het hart van Zacheus

Lucas 19: 1-10

VRIJDAG 22 MAART

Jezus heeft iets, wat deze wereld niet kent

Efeziërs 2: 8 en 9

 

 

AGENDA

 
 

Woensdag 20 maart
Spreekavond leerjaar 1 en 2

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

FEEST, EN DAT WAS HET!  
     
  Een heel jaar is er achter de schermen hard gewerkt naar 1 datum toe … 12 maart 2019. En afgelopen dinsdag kwam alles op één dag samen voor het jubileumfeest!

En dat was het, feest! In de ochtend was er een feestprogramma voor de leerlingen op school. En daarna, ’s middags en ’s avonds, ging het dak eraf in het theater met De Meerwaarde’s Got Talent. Afwisselende acts, waar kunst en sport samen kwam op één podium, door leerlingen, oud-leerlingen en docenten … het was goed. Het was genieten!

De jury heeft enkele prijzen mogen verdelen en deze werden door de burgemeester uitgereikt! En … Christie Hódi was dit jaar de grote winnaar. Naast de eerste prijs dit jaar, is ze uitgenodigd om op te treden in het Schaffelaartheater ter gelegenheid van de viering van 5 mei. Dat is echt een grote eer! Goed gedaan, Christie! We kijken terug op een geslaagd feest en willen iedereen die hieraan bijgedragen heeft, heel erg bedanken.

Fijn dat we er zo samen een jubileumfeest van konden maken. Bedankt!

 
 

BOEKENPRAAT  
     
  AL HET WATER VAN DE ZEE
GREET BEUKENKAMP (C-BOEK, NED. SCHRIJVER, THEMA’S: SCHOOLKAMP EN PESTEN)

Het boek is geschreven vanuit verschillende personen. Elk hoofdstuk wordt beschreven vanuit een andere leerling uit klas 2-havo. Dit maakt dat je op een hele mooie wijze de klas leert kennen en het voelt alsof je zelf mee op kamp bent.

Hoe leuk is dat, met je klas op kamp naar Terschelling. Eerst natuurlijk dikke pret bij de voorbereiding, een super gezellige sfeer tijdens de reis, een prachtige boottocht en dan bij aankomst de tenten opzetten in het weiland van een boerderij. Het lijkt een super leuke klas voor de buitenwereld, maar dat is maar schijn. De klas wordt namelijk al het hele jaar geterroriseerd door vijf jongens uit de klas, namelijk Dennis, Daan, Chris, Bert en Ron. Verschillende pesterijen vinden plaats en ze hebben het daarbij vooral gemunt op Ivo. De hele klas weet dat het gebeurt, maar niemand durft zijn nek uit te steken en er wat van te zeggen. Tijdens het kamp gaan alle remmen los en de leraren hebben geen vat meer op de jongens. Laat je meeslepen in dit indrukwekkende verhaal wat zomaar waargebeurd zou kunnen zijn. Op een bijzondere wijze word je in dit boek geconfronteerd met groepsdynamiek en de gevolgen van pesten.

 
 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE EXAMENCOMMISSIE

HERKANSINGEN LEERJAAR 4  
     
  De derde en laatste herkansing voor leerjaar 4 komt eraan.
De leerlingen van leerjaar 4 hebben in de week van 1 tot en met 5 april de mogelijkheid om twee toetsen te herkansen.

Aan het herkansen is een voorwaarde verbonden:

  • Het moet een schriftelijke herkansbare PTA toets zijn (bij twijfel overleggen met de docent).

De leerlingen die zich hiervoor willen opgeven kunnen dit vanaf maandag 18 maart doen door het digitale formulier (leerlingenportaal) in te vullen. Leerlingen die twee toetsen willen herkansen moeten ook twee keer het digitale formulier invullen. Dit kan tot en met woensdag 20 maart 12.00 uur.

Hieronder vind je een aantal aandachtspunten voor het invullen van het formulier:

- Vermeld de toetscode. Deze bestaat uit vijf tekens. (bijvoorbeeld 6kec1)
- Vermeld de docent. Denk eraan dat je hier de vakdocent invult en niet je mentor.

Denk er goed aan dat je het formulier zorgvuldig invult. Wanneer je het formulier onjuist of niet volledig invult, is de kans aanwezig dat jouw toets er niet tussen zit en is jouw kans op herkansen verspeeld.

Als je je hebt ingeschreven ontvang je een bevestiging via de e-mail.
Informatie over precieze dag en tijdstip van de herkansingen krijgen de leerlingen uit de teams.

 
 

CENTRAAL PRAKTISCH EXAMEN  
     
  Deze week starten de centraal praktische examens (CPE’s) voor tekenen en handvaardigheid.

Betreffende ouder(s)/verzorger(s) hebben hier meer informatie over gehad.

 
 

ROOSTER CSPE EN CE  
     
  De roosters van het CSPE en het CE zijn verstuurd naar de ouder(s)/verzorger(s). Bij deze informatie zit een formulier waarop de ouder(s)/verzorger(s) een verklaring ondertekenen dat de roosters in goede orde ontvangen zijn.

Dit formulier moet uiterlijk dinsdag 26 maart ingeleverd worden bij de teamleider.

 
 
 

NIEUWS - VAN DE DECANEN

PROFIELKEUZE  
     
  DEFINITIEVE PROFIELKEUZE

Leerlingen van klas 2 (basis, kader en GT) gaan deze week en volgende week hun definitieve profielkeuze invullen op school. Een paar weken geleden hebben ze de voorlopige keuze gemaakt.

Veel waren al zeker over hun keuze, maar er waren ook nog leerlingen die twijfelden. Wanneer de leerling niet van mening is veranderd, dan is de definitieve keuze nu hetzelfde als de voorlopige keuze. Er komt voor de leerlingen van Basis en Kader bij het profiel Zorg en Welzijn dan een vraag bij: wil je wiskunde of maatschappijkunde in je vakkenpakket? Bij alle andere profielen staan de examenvakken vast. Voor het beroepsgerichte vak moet voor sommige afdelingen nog wel een keuzevak gekozen worden. Dat doen we op een later moment. Wanneer een leerling besloten heeft dat de afdeling van de voorlopige keuze toch niet de goede afdeling is, dan vult hij/zij nu een andere afdeling in. We hopen wel dat leerlingen voor de zomervakantie niet meer van afdeling willen wisselen. Dat zou wel eens lastig kunnen zijn. Heb je vragen, ga naar je mentor. Voor de leerlingen van GT geldt ook dat zij de voorlopige keuze omzetten in een definitieve keuze, maar iedereen moet ook een vakkenkeuze maken. In ieder profiel zit de keuze uit handvaardigheid of tekenen en bij Zorg en Welzijn is ook nog de keuze uit aardrijkskunde of geschiedenis. De leerlingen krijgen in deze weken ook weer een brief mee naar huis. Daar zal hun profielkeuze op staan, de eventuele vakkenkeuze (is niet overal van toepassing) en verder alle vakken waar ze in klas 3 les in krijgen.

We willen u weer vragen om op deze brief, na het lezen, aan te geven of u akkoord bent met deze keuze en die brief dan te ondertekenen. Deze brief moet de leerling zo spoedig mogelijk inleveren bij de mentor (bij de voorlopige keuze heeft niet iedereen dit gedaan). Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met de mentor van uw kind.
M.J Bakker, decaan.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

WORKSHOP OVER ROKEN, BLOWEN EN DRINKEN  
     
  Vorige week donderdag hadden de leerlingen van 2 Basis een workshop over Roken, Blowen en drinken. Carlijn Stoppelenburg uit 2b2 heeft hierover het volgende verslag gemaakt.

Roken
Roken komt meer voor in de omgeving waar je leeft of woont. Maar nu kijken we wat roken echt met je doet van de binnen en de buiten kant. In sigarettenrook zitten wel vierduizend chemische stoffen. Veertig stoffen zijn kankerverwekkend. Hoe meer je rookt hoe erger je longen gaan reageren op de nicotine en bij 30 jaar van roken zijn je longen zwart en kan je longkanker krijgen. Je symptomen zijn als je rookt dat je veel gaat hoesten en je stem gaat steeds weg.

Blowen
Blowen is veel slechter voor je dan een sigaret, als je wiet of hasj rookt doet het veel meer schade aan je longen. Wanneer je blowt zit je al in je dromenwereld, dan denk je allemaal dingen dat eigenlijk niet kan. Als je blowt kun je zelf verminken of zelfmoord plegen, omdat je niet weet wat je aan het doen bent in de echte wereld.

Drinken
Als je alcohol drinkt dan gaat het door je hele lichaam heen en daarna naar je hersenen, als alcohol in je hersenen zit dan verdoof je je hersenen. Na een paar glaasjes ben je wat vrolijker en wat minder spraakzaam. Na 20 a 25 glaasjes kan je bewusteloos raken of een hartstilstand krijgen. Alcohol is een giftige stof voor je lichaam en zeker voor je lever als je al 4 glaasjes op hebt, duurt het 4 tot 6 uur voordat de alcohol uit je lever is.

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl