MEERweten week 15 - 6 april 2020

06-04-2020

WEEK 15 6 april 2020

STILLE WEEK

 

 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

AFSCHEID VAN MENEER VAN DOLDER  
     
  De heer A. van Dolder gaat De Meerwaarde verlaten na ruim 40 jaren werkzaam te zijn geweest in het onderwijs in Barneveld en omgeving.

Na een respectabel aantal jaren gaat meneer van Dolder met pensioen. Ruim 40 jaren heeft meneer van Dolder zich ingezet als docent LO. Dat deed hij altijd vol enthousiasme, met tomeloze energie en een flinke portie gedrevenheid, in combinatie met humor.

In al die jaren heeft meneer van Dolder heel wat leerlingen leren kennen en ook veel leerlingen hebben meneer van Dolder leren kennen.
Ook voor het personeel van De Meerwaarde heeft meneer van Dolder zich altijd ingezet.
Dat deed hij eveneens vol energie en met volledige inzet.
Hoe meneer van Dolder dit allemaal gedaan heeft kunt u nalezen in een artikel in de Barneveldse krant. Een artikel waaruit bovenstaande zeker duidelijk wordt.

Nu het pensioen is gekomen gaan we meneer van Dolder zeker missen. We gaan op een later moment nog afscheid nemen omdat de omstandigheden ervoor zorgen dat het nu niet mogelijk is. Wat dat betreft zijn we (gelukkig) nog niet klaar met meneer van Dolder.

Voor nu, meneer van Dolder, bedankt voor uw inzet, gedrevenheid en enthousiasme en we wensen u een fijne tijd toe, thuis, in uw andere werkzaamheden en in de sportwereld.
Want het is duidelijk dat u voorlopig niet achter de geraniums gaat zitten .

 
 

#DA’S LIEFDE  
  Hoe zit het dan met de Paasviering? Waren we deze week op school geweest, dan was woensdag en donderdag de paasviering opgevoerd, zoals elk jaar. Maar nu er niemand op school is, gaat ook de paasviering niet door.

In ieder geval niet zoals we gewend zijn. Nieuwsgierig naar de paasviering? Kijk dan het filmpje hieronder en ontdek het zelf!


 

 
 

MEERWETEN VLOG  
     
  Zoals je wellicht al weet vloggen we sinds vorige week ons MEERweten.
Je vindt de vlog iedere volgende dag na het verschijnen van MEERweten op onze website:

 
 

AFSTANDSONDERWIJS  
     
  Digitaal klaslokaal

Afgelopen week is er hard gewerkt aan het verbeteren van het onderwijs op afstand.
Vanaf deze week kunnen mentoren hun leerlingen uitnodigen in een digitaal klaslokaal. Dit gaat via Microsoft Teams (MS Teams).
Het één-op-één telefonisch contact met de mentor blijft. Het werken met MS Teams is een extra mogelijkheid om met elkaar in te contact te blijven.

Voor leerlingen
Net als in een klaslokaal op school, zijn er ook in het digitale lokaal regels waar iedereen zich aan moet houden.

  1. Maak geen opnames van video’s en chatgesprekken met docenten en medeleerlingen. 
  2. Leerlingen mogen door de docent opgenomen filmpjes niet downloaden, bewerken of delen (via sociale media of andere kanalen).

Wilt u bovenstaande punten ook met uw kind bespreken?

Blijven ontwikkelen
We weten dat er nog meer mogelijkheden zijn voor onderwijs op afstand. Deze mogelijkheden worden momenteel onderzocht. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

 
 

EXAMENS LEERJAAR 4  
     
  In ons MEERweten van woensdag 1 april jl. hebben we aangegeven dat er deze week meer dudelijkheid komt over de toetsen die nog gemaakt moeten worden door onze examenkandidaten.

Eind vorige week zijn alle toetsen in beeld gebracht die nog gemaakt moeten worden en vandaag is een start gemaakt met het inroosteren. Dit is een hele operatie!

We verwachten in de loop van deze week naar alle 4e klassers een overzicht te sturen van de toetsen die nog gemaakt moeten worden om het PTA af te ronden, op welke dagen dit op school plaats gaat vinden en onder welke voorwaarden, want het moet veilig gebeuren!!

Vandaag heeft de GMR aangegeven in te stemmen met de gevraagde aanpassingen van het PTA. Hierdoor hoeven toetsen die geen verplichte eindtermen bevatten en waarbij de gelijkwaardigheid van de examencondities is geborgd niet afgenomen te worden. Ouders/verzorgers ontvangen uiterlijk woensdag a.s. een bericht van de examencommissie over welke toetsen dit voor hun zoon/ dochter betreft.

 
 
 
 

NIEUWS - VAN ONZE MBO LOCATIE

MBO LOCATIE DE MEERWAARDE  
     
  De overheid heeft besloten dat alle maatregelen rondom het coronavirus in ieder geval verlengd worden tot en met 28 april 2020. Dat betekent voor de MBO locatie De Meerwaarde i.s.m. MBO Amersfoort dat wij als onderwijsinstelling het online leren tot en met 24 april in stand houden en er dus geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden op de locaties.
  • Informatie over BPV, en examinering ontvangen de studenten via de school. Via hun SLB-er op de lesdag dat er via MS teams contact is met de SLB-er en docent.
  • Ook via de mail worden de studenten geïnformeerd
  • Informatie over online lesgeven is ook te vinden op de site van MBO Amersfoort
  • Informatie over hoe de MBO locatie De Meerwaarde omgaat met Corona is te vinden op de site van MBO Amersfoort en De Meerwaarde

NB: De afspraak die is gemaakt dat de studenten tijdens de lesdag(-en) vanuit huis meedoen aan online leren via MS teams blijft gehandhaafd! Het blijft dus een lesdag en geen werkdag!

Verdere berichtgeving vanuit het kabinet wachten we af en informeren je opnieuw wanneer er iets wijzigt.

Ondertussen, blijf gezond bij de (online)les!

 
 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl