MEERweten - week 05 - 2020

27-01-2020

WEEK 05 28 januari t/m 3 februari 2020

WEEKOPENING

RUIMTE OM TE LEVEN ISAAK  
     
  “We zijn allemaal bijzonder gemaakt met een doel” Geeft zo’n uitspraak nou ruimte of beknelt het ons?

En hoe weet je nou dat God het beste met je voor heeft? Hoe kun je Hem betrekken bij je leven? En gaat het dan allemaal vanzelf? Hoe creëer je nou ruimte om te leven? We denken er over na aan de hand van het verhaal over Isaak.

 
 

MAANDAG 27 JANUARI

Bijzonder

Genesis 21:2-7

DINSDAG 28 JANUARI

Weet wie God is!

Genesis 22:5-14

WOENSDAG 29 JANUARI

Geloof = vertrouwen

Genesis 24:37-48

DONDERDAG 30 JANUARI

Opschonen en doorzetten

Genesis 26:15-22

VRIJDAG 31 JANUARI

Geen wraak, maar genade

Genesis 26: 26-33

 

 

AGENDA

 
 

dinsdag 28 januari
Bezoekdag basisscholen (leerlingen zijn vrij)

woensdag 29 januari
Schoolfotograaf

woensdag 29 januari
Contactavond keuze BK (leerjaar 2)

zaterdag 1 februari
MBO: Open Huis Z&W en Bouwtechniek

dinsdag 4 februari
Ouderavond Praktijkonderwijs

woensdag 5 februari
Schoolfotograaf (bezemgroep)

donderdag 6 februari
Voorleeswedstrijd leerjaar 1

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

BEZOEKDAG BASSISCHOLEN  
     
  Op dinsdag 28 januari ontvangen we heel veel basisschoolleerlingen uit de regio om hen kennis te laten maken met het onderwijs op De Meerwaarde.

Op deze dag zijn alle leerlingen, met uitzondering van Praktijkonderwijs en de leerlingen die als hulp worden ingezet, vrij.

 
 

AANMELDEN OUDERAVOND VMBO LEERJAAR 3 EN 4  
     
  De tweede cijferperiode zit er bijna op. Volgende week vinden de cijferbesprekingen plaats. Voor dinsdag 18 februari staat de ouderavond voor leerjaar 3 en 4 gepland.

U ontvangt op vrijdag 7 februari per e-mail een uitnodiging voor deze ouderavond. Hiervoor kunt u zich digitaal aanmelden, vóór dinsdag 11 februari 17.00 uur!
Instructies hiervoor vindt u in de betreffende e-mail. Uiterlijk vrijdag 14 februari worden de gesprekken die voor u ingeroosterd zijn, op het ouderportaal gepubliceerd.

 
 

BTO, EEN PRAKTISCHE BARNEVELDSE TECHNIEKOPLEIDING!  
     
  Ben jij je aan het oriënteren op je vervolgopleiding en ben je benieuwd hoe het eraan toe gaat bij het BTO? Ga jij het liefst direct aan het werk? Schrijf je in voor één van de praktijkdagen en beleef BTO.

Tijdens de praktijkdag (doordeweekse avond of deel van een zaterdag) kun je kennismaken met de praktijkopleiders en BTO’ers en krijg je een rondleiding door het praktijkcentrum. Daarnaast ga je ook zelf aan de slag. Aan het einde van de praktijkdag zijn je ouder(s)/verzorger(s) ook van harte welkom om een kijkje te nemen. Let op: aanmelden is verplicht. De BTO praktijkdag is alleen voor degenen die in 2020 starten met hun vervolgopleiding.
Ga naar https://btobarneveld.nl/praktijkdag voor meer informatie.

 
 

DE MEERWAARDE INSTAGRAM  
 
   
 

SPRING- EN DRESSUURWEDSTRIJD - DOE JE MEE?  
     
  Dit jaar is het de 11e keer dat team Groen de schoolkampioenschappen Paard organiseert bij manege De Burght. Dit jaar worden de spring- en dressuurwedstrijden gehouden op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart.

Zit je op De Meerwaarde? Rijd jij paard en wil jij meedoen met een leuke wedstrijd? Schrijf je dan in! Misschien word jij dan wel de nieuwe kampioen. Inschrijven kan via https://paard.demeerwaarde.nl/

Voor meer informatie kun je naar meneer Verwoerd vragen bij team Groen.

 
 

WIJ BROEDEN SAMEN MET HET BEDRIJFSLEVEN & INSTELLINGEN  
     
  Op 17 februari 2020 staat alweer de vierde bijeenkomst gepland voor educatieve partners van De Meerwaarde. Dit keer is het thema Waardengedreven Leiderschap met spreker Gabriël Anthonio.

De Meerwaarde hecht enorm aan een goede en stimulerende samenwerking met bedrijven en instellingen in Barneveld en omgeving. Daarvoor organiseert zij SAMEN BROED-sessies. Bent u als ouder/verzorger werkzaam (of eigenaar van) bij een bedrijf/instelling en wilt u deelnemen aan een broedsessie? Meld u dan aan middels deze link: SAMEN BROEDEN>>.

Na de inspiratiesessie vinden er informatieve en interactieve workshops plaats.

Broedsessie  Waardengedreven Leiderschap
Datum  17 februari 2020
Tijd  16.15-20.00 uur
Locatie  De Meerwaarde, Rietberglaan 6 te Barneveld

De toegang is gratis.

 
 

RECTIFICATIE WINTERBERG  
     
  In een eerder verschenen bericht is medegedeeld dat helaas de wintersportdagen naar Winterberg niet door konden gaan i.v.m. te weinig sneeuw. Ook staat daarin dat we nu naar Landgraaf gaan. Helaas zijn daarbij verkeerde data genoemd. De nieuwe data waarop de 2e klassen naar Landgraaf zullen gaan zijn:

4 maart: 2 GT
5 maart: 2 Kader
6 maart: 2 Basis/PRO

Leerlingen die zich in eerste instantie niet hadden ingeschreven maar nu wel mee willen, krijgen een nieuwe mogelijkheid om zich in te schrijven. (info volgt) Leerlingen die zich al hadden ingeschreven hoeven niks te doen, hun inschrijving blijft staan. Verdere informatie voor wat betreft dagindeling/ groepsindeling etc. volgt.

 
 

KWALITEIT VERBETEREN  
     
  Als school doen wij onderzoek naar de kwaliteit van ons onderwijs. Een onderdeel daarvan is het jaarlijks afnemen van het tevredenheidsonderzoek. Alle ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en personeelsleden krijgen een uitnodiging om aan dit onderzoek mee te doen.

Leerlingen krijgen op school de gelegenheid om de vragen te beantwoorden. Ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen hebben vandaag een e-mail ontvangen met de vraag om deze enquête in te vullen. De enquête gaat onder andere over de sfeer op school. Is het veilig, is het schoon, is er oog voor de zorg van de leerling, is er veel lesuitval? Het kan zijn dat de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek terecht is gekomen in uw ‘spam’ omdat de e-mail van VO spiegel afkomstig is, de partij waarmee wij het onderzoek uitvoeren. Check dus voor de zekerheid uw ‘spam’ om te voorkomen dat u de uitnodiging mist. Hoe meer reacties we ontvangen hoe beter we in beeld krijgen wat er leeft onder de leerlingen, en wat de mening is van de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen. De uitslagen van het onderzoek leveren ons bruikbare signalen op voor het uitvoeren van ontwikkel- en verbeterpunten.

Het is dus van groot belang dat u deze enquête invult want zo helpt u ons de kwaliteit van de school op peil te houden en te verbeteren. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Het kwaliteitszorgteam

 
 

OPEN HUIS MBO LOCATIE DE MEERWAARDE IN BARNEVELD  
     
  Op zaterdag 1 februari van 10.00 -14.00 uur is er open huis MBO locatie De Meerwaarde in Barneveld. Bent u op zoek naar een beroepsopleiding in de Bouwtechniek of Zorg en Welzijn en wil jij graag onderwijs dichtbij, kleinschalig en praktijkgericht, kom dan naar het Open Huis van de MBO locatie De Meerwaarde in Barneveld.

Er is deze dag volop gelegenheid om kennis te maken met de MBO locatie in Barneveld. Tijdens het Open Huis zal er door docenten inhoudelijke informatie over de beroepsopleidingen worden gegeven. Ook zullen deze dag een aantal bedrijven aanwezig zijn die nauw samenwerken met de MBO locatie De Meerwaarde, zodat er ook een reëel beeld over het beroep en de samenwerking kan worden gegeven. Met elkaar willen wij u /jou ondersteunen bij de oriëntatie op jouw toekomstige beroepsopleiding. En we ondersteunen graag bij het kiezen van de opleiding die het best bij je past!

Bij MBO locatie De Meerwaarde worden de volgende opleidingen in samenwerking met MBO Amersfoort aangeboden:

Techniek BBL niveau 2 en 3
Bouwtechniek Timmerman n.i.v. 2
Allround Timmerman n.i.v. 3
Metselaar n.i.v. 2
Allround Metselaar n.i.v. 3
Zorg en Welzijn BOL niveau 2 en 3
Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn n.i.v. 2
Zorg en Welzijn Verzorgende IG n.i.v. 3 nieuw aanbod miv sept 2020
Maatschappelijke Zorg n.i.v. 3 nieuw aanbod miv sept 2020

De opleidingen Zorg en Welzijn worden op de locatie en in samenwerking met Neboplus gegeven. Tijdens dit Open Huis is zorginstelling Neboplus ook aanwezig om u daarover verder te informeren. Wees welkom!

Namens het team MBO locatie De Meerwaarde in Barneveld
Dieuwke de Jong, Teamleider

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE EXAMENCOMMISSIE

HERKANSINGEN LEERJAAR 3 EN 4  
  De tweede herkansing komt er aan.
In verband met een aanpassing in het examenreglement is er onderstaand verschil in spelregels van herkansing tussen leerjaar 3 en 4:

Leerjaar 3
Iedere leerling uit leerjaar 3 heeft recht op zes herkansingen per leerjaar. Wanneer een leerling tijdens een herkansingsmoment geen gebruik maakt van een herkansing, behoudt de leerling het recht op deze herkansingen.

Leerjaar 4
Een leerling uit leerjaar 4 heeft recht op zes herkansingen per leerjaar. De leerling kan zich per herkansingsronde inschrijven voor maximaal twee toetsen. Wanneer de leerling geen gebruik maakt van deze herkansingsmogelijkheid, dan komen deze herkansingen te vervallen.
De leerlingen van leerjaar 3 en 4 hebben in de week van 17 t/m 21 februari de mogelijkheid om één of meer toetsen te herkansen. Aan het herkansen is een voorwaarde verbonden:

Het moet een schriftelijke herkansbare PTA toets zijn (bij twijfel overleggen met de docent).

De leerlingen die zich hiervoor willen opgeven kunnen dit van maandag 3 februari tot woensdag 5 februari 12.00 uur doen door het digitale formulier (leerlingenportaal) in te vullen. Leerlingen die twee toetsen willen herkansen moeten ook twee keer het digitale formulier invullen.
Hieronder vind je een aantal aandachtspunten voor het invullen van het formulier:

- Vermeld de toetscode. Deze bestaat uit vijf tekens. (bijvoorbeeld 6kec1)
- Vermeld de docent. Denk eraan dat je hier de vakdocent invult en niet je mentor.

Denk er goed aan dat je het formulier zorgvuldig invult. Wanneer je het formulier onjuist of niet volledig invult, is de kans aanwezig dat er voor jou geen toets klaar ligt.

Leerlingen die zich opgeven, krijgen hier een bevestigingsmail van.
Informatie over precieze dag en tijdstip van de herkansingen krijgen de leerlingen uit de teams.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

Op groen kun je bouwen!  
     
  Afgelopen vrijdag heeft Joost Methorst (leerling profiel Groen) mee gedaan met de metselwedstrijden van de Revabo in Oosterbeek. Hij is hierbij eerste geworden van de regio. Hij mag nu meedoen in de landelijke finale voor het Nationaal kampioenschap.

Op de afdeling Groen lopen de leerlingen één dag in de week stage, waarbij ze hun talenten kunnen waarmaken. En dit is niet altijd binnen de groene sector.

Dit toont maar weer de veelzijdigheid en mogelijkheden aan binnen het groene profiel. Je kunt dus zeggen dat je bij Groen kunt bouwen aan je eigen toekomst.
Van 25 t/m 27 maart vindt de finale van het NK Metselen 2020 plaats in Someren. De winnaars van de voorronden strijden om de eer van het beste Metseltalent 2020 met als inzet de Zilveren Troffel.

We wensen Joost veel succes!

 
 

MAATSCHAPPELIJKE STAGE  ZORG EN WELZIJN … YES AFGEROND!  
     
  De maatschappelijke stage van leerjaar 3 Z&W is afgerond. Ze hebben ervaren hoe de samenleving draait. Ze hebben ontdekt wat hun talenten zijn en hebben een bijdrage mogen leveren aan de samenleving.

De leerlingen die de stage niet hebben afgerond, gaan binnen onze school aan de slag om aan de afgesproken uren te voldoen. Deze stage is namelijk verplicht. Onze leerlingen hebben zelf beschreven wat ze van de maatschappelijke stage vonden en hebben een persoonlijke beoordeling gekregen van de stagebegeleider, die we graag met u willen delen. En … sommige leerlingen hebben het zo naar hun zin gehad dat ze zijn ‘blijven plakken’.

Enkele reacties van de leerlingen:

 • De mensen waren superlief en zou het ook in mijn vrije tijd willen doen.
 • Ik vind het veel te druk daar, ik vind het niet zo leuk.
 • Ben nog nooit zoveel buiten geweest in de regen, leuk om verschillende mensen te ontmoeten.
 • Veel geleerd over mensen met dementie.
 • Voor een paar uur is het leuk niet voor elke dag.
 • Weet dat ik het niet als baan wil.
 • Heb geleerd om sociaal te zijn.
 • Ik moest ook dingen doen die ik niet leuk vond, ik heb oude en jonge
 • mensen geholpen het hun naar de zin te maken.
 • Leuk om met mensen te praten.
 • Leuk en leerzaam om kinderen te helpen.
 • Ik heb ze echt blij kunnen maken en plezier kunnen geven.
 • Ik vind het leuk maar zou het niet nog een keer willen doen.
 • Ik zou het de volgende keer zo weer doen.

Enkele reacties van de stagebegeleiders:

 • Prettig in de omgang.
 • We hebben een enthousiaste hulp gehad.
 • Heel tevreden.
 • Bijzonder vriendelijk, creatief.
 • Je hebt het erg goed gedaan.
 • Toont respect en is beleefd.
 • Leuke collega voor de toekomst.
 • Netjes en beleefd.
 
 

U EN WIJ MOGEN TROTS ZIJN OP UW ZOON/DOCHTER  
     
  LOB themaweek 2GT
Afgelopen week hadden de leerlingen van 2GT een themaweek over hun Loopbaan.
Twee dagen werd er zelfonderzoek gedaan naar: wie ben ik, wat wil ik en alles wat daarbij hoort.

Dit i.v.m. de sectorkeuze die voor de deur staat. Woensdag gingen alle leerlingen meelopen bij een bedrijfstak wat ze leuk vonden. Van manege, post bezorgen, garage, onderwijs en ga zo maar door. Donderdag hadden alle leerlingen een gesprek met een docent over hun sectorkeuze. Werkelijk een leuke en leerzame week, met als resultaat dat de meeste leerlingen hun sector konden bepalen!

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl