MEERweten - week 21 - 2019

20-05-2019

WEEK 21 - 21 mei t/m 27 mei 2019

WEEKOPENING

GOD VAN WONDEREN (DEEL 2)  
     
  God is gister, vandaag en morgen dezelfde. Dat hebben we vorige week geleerd. We hebben ook gehoord en nagedacht over een aantal wonderen die God heeft gedaan en die in de Bijbel staan opgeschreven.

Maar er zijn er nog zoveel meer. Wonderen en boodschappen die ook voor nu nog betekenis hebben voor ons. We gaan dus nog even verder met dit thema.

 
 

MAANDAG 20 MEI

Water wordt wijn

Johannes 2:1-11

DINSDAG 21 MEI

Jezus geneest!

Mattheüs 4:23-24

WOENSDAG 22 MEI

Brood of steen?

Mattheüs 7:7-11

DONDERDAG 23 MEI

Gods wil vs mijn wil…

Jakobus 4:2-3

VRIJDAG 24 MEI

Grootste wonder!

Korinthe 15:16-23

 

 

AGENDA

 
 

dinsdag 21 mei
Informatieavond klas 3 Praktijkonderwijs

donderdag 23 mei
Gala voor examenkandidaten

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

LEERLINGENRAAD  
     
 

Wil JIJ in de Leerlingenraad van De Meerwaarde?
Dat kan!

Een aantal leden van de Leerlingenraad gaat ons aan het eind van dit schooljaar verlaten. We zijn daarom op zoek naar nieuwe leden! Iets voor jou? Hopelijk ben je nu al enthousiast, maar wat houdt het nu precies in?

Hieronder een aantal dingen:

  • je vertegenwoordigt de leerlingen;

  • je denkt mee over belangrijke ontwikkelingen binnen de school (onderwijs, veiligheid);

  • je organiseert verschillende activiteiten voor de leerlingen.

Nou, nog steeds enthousiast?
Dat zou geweldig zijn, want we zijn op zoek naar mensen die:

  • creatief zijn;

  • kunnen samenwerken;

  • afspraken nakomen;

  • initiatieven nemen;

  • mooie cijfers voor school halen;

  • in leerjaar 1, 2 of 3 zitten;

  • van De Meerwaarde een nog betere school willen maken!

Ben jij geschikt? Stuur dan een e-mail naar de Leerlingenraad (leerlingenraad@demeerwaarde.nl) waarin je duidelijk aangeeft waarom jij in de Leerlingenraad wilt en waarom je geschikt bent!

Je kunt je aanmelden tot en met maandag 3 juni!
We hopen van je te horen!

Puck Methorst, mede namens alle leden,
(Voorzitter Leerlingenraad)

 
 

CAMBRIDGE EXAMENS  
     
  Donderdag 6 juni zullen weer de jaarlijkse Cambridge Examens plaatsvinden. Een zestigtal leerlingen zullen die dag een extra examen Engels afleggen om op die manier Engels op een hoger niveau af te ronden.

Alle leerlingen die aan dit examen deelnemen, hebben een brief gehad met daarin het Confirmation of Entry. Het is belangrijk dit document goed te bewaren. Op de dag van het examen moeten leerlingen dit document, samen met een ID, bij zich hebben. Verder staan daar de tijden van het examen op vermeld. Na het examen is het belangrijk het document niet weg te gooien. Het “ID student number” en het “secret number” zijn nodig om de resultaten van het examen te kunnen inzien! Docenten kunnen de resultaten niet inzien!

 
 

EXCURSIEWEEK NORMANDIË  
     
  De leerlingen die meegaan naar Normandië kunnen deze en volgende week het programmaboekje ophalen (plein Economie en Ondernemen).  
 

EXCURSIEWEEK TERSCHELLING  
     
  De informatieboekjes over de excursieweek naar Terschelling zijn klaar!

Je kunt vanaf vandaag een boekje ophalen bij mevrouw Wagenaar
(plein Economie en Ondernemen).

 
 

ENQUÊTE GEZONDE LEEFSTIJL  
     
  Vier tot vijf jaar lang zitten leerlingen op onze school. In die tijd vergroten we hun kennis om hun vervolgopleiding goed te kunnen doen. Naast de vakinhoudelijke informatie willen we de leerlingen van De Meerwaarde graag vaardigheden meegeven om verstandige keuzes te maken, zo ook als het gaat om een gezonde leefstijl.

We vinden het heel belangrijk om niet alleen leerlingen en collega’s te vragen hoe zij over dit onderwerp denken, maar ook u als ouder(s)/verzorger(s). In de link hieronder vindt u een enquête met verschillende stellingen. Wilt u per stelling aangeven of u het er helemaal mee eens bent, enigszins mee eens, een beetje oneens of juist erg oneens bent.

KLIK HIER VOOR DE ENQUÊTE>
 

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE DECANEN

PROFIELKEUZE VOOR KLAS 1  
     
  Alle leerlingen in klas 1 (basis, kader en GT) volgen dit jaar een les PSO. In die les bezoeken ze een profiel/afdeling binnen de school. De Meerwaarde heeft 6 profielen: Groen, Economie en Ondernemen, Zorg en Welzijn en binnen Techniek zijn er drie richtingen namelijk BWI (Bouwen, Wonen en Interieur), PIE (Produceren, Installeren en Energie) en M&T (Mobiliteit en Transport).

Het zijn heel veel afkortingen, maar leerlingen hebben gezien wat je bij die afdelingen doet. In klas 2 gaan leerlingen verder kennismaken met deze afdelingen, om aan het einde van klas 2 een richting voor de bovenbouw te kiezen. Daar gaan ze dan examen doen in de vakken die bij dat profiel horen. Leerlingen gaan binnenkort twee afdelingen kiezen, waar ze meer van willen zien in klas 2. Het is geen eerste en twee keuze. Ze gaan naar beide afdelingen en we proberen de groepen per periode een beetje eerlijk te verdelen. Omdat leerlingen maar twee afdelingen kiezen, kunnen ze daar een langere periode naar toe. Zo ongeveer 11 weken. Dan komt verder in het jaar het keuzemoment, maar hoe dat gaat laat ik u volgend jaar weten. Daar komt een informatieavond over.

Vanaf 10 juni kom ik de klassen in om de leerlingen twee afdelingen te laten kiezen. Zij gaan dat op school op de computer invullen. De leerling moet dan niet per se één van deze afdelingen kiezen voor de bovenbouw, het is nog verder kennismaken. U krijgt bericht welke afdelingen uw zoon/dochter gekozen heeft. Ik wil u vragen er thuis eens over te praten welke praktijkrichting uw kind leuk vindt en waarom. Ziet u uw kind dat werk ook doen? Zo'n gesprek kan helpen om een goede keuze te maken. Mentoren gaan op school hier ook een gesprek over voeren met de leerlingen. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd bij de mentor terecht of bij mij.

M.J. Bakker, decaan

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE EXAMENCOMMISSIE

Rekentoets  
     
  Alle leerlingen van leerjaar 3 maken volgende week de rekentoets. De rekentoets wordt tijdens de reguliere lessen afgenomen op maandag 27, dinsdag 28 of woensdag 29 mei.

De leerlingen van leerjaar 4 die zich opgegeven hebben voor de vierde en laatste afname van de rekentoets, maken deze toets op woensdag 5 juni. De betreffende leerlingen krijgen thuis bericht wanneer en waar ze verwacht worden deze dag.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

STAGEVOORLICHTING 3E LEERJAAR PIE  
     
  De leerlingen van de afdeling PIE gaan over enkele weken op pad voor hun stage. Om een fijne stageplek te krijgen, is het nodig om op tijd te solliciteren en daarbij zo goed mogelijk voor de dag te komen.

De leerlingen kregen daar een gastles over en daar hebben ze zelf een verslag van gemaakt. Ze vonden het fijn om informatie te krijgen van iemand uit het bedrijfsleven zelf, want “deze mevrouw heeft wel aangegeven hoe ze vanuit het bedrijf kijken’. Mevrouw Kuppens van Delektro uit Veenendaal stelde zichzelf voor en zei dat we een voorlichting kregen over de stage die we binnenkort gaan lopen als voorbereiding op het latere werk dat we dan gaan doen. Mevrouw Kuppens begon met het telefoongesprek: “Je belt op en zegt meteen in de eerste zin je naam, op welke school je zit en wat je wilt doen. Houd het kort en duidelijk en spreek hem of haar met u en de achternaam aan. Zodra zij zeggen dat je hem of haar met de voornaam/je mag aanspreken, dan doe je dat. Mocht dit niet zo zijn, dan blijf je hem of haar met u aanspreken.
‘’Als je op je eerste stagegesprek komt, geef je hem of haar een stevige hand!’’ zei ze. “Je komt niet binnen met een capuchon op en je doet geen trainingsbroek aan, maar je hoeft niet in pak te komen.” Het kan zo zijn dat je bij bepaalde bouwplaatsen niet mag helpen, omdat je geen VCA hebt. VCA staat voor ‘Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers’. Ook ben je verplicht om PBM’s te dragen. PBM staat voor ‘Persoonlijke Beschermings Middelen’. Bij de klanten ben je verplicht om je beleefd te gedragen. Ook bestaat er een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat je niet zomaar alles wat je maakt, mag publiceren over bijvoorbeeld Bekende Nederlanders. Onze mening over deze voorlichting is dat we veel geleerd hebben hoe we ons moeten gedragen, zoals bij het telefoongesprek en het ontmoeten van de mensen. Ook dat we alles goed moeten regelen en wat we wel en niet moeten doen tijdens de stage zelf.

Niels en Samuël.

 
 

MOEDERDAGACTIE ZORG EN WELZIJN  
     
  De leerlingen die het keuzevak Uiterlijke Verzorging volgen bij het profiel Zorg en Welzijn, hebben de kleuters van groep 1 en 2 van basisschool De Spreng geholpen bij de uitvoering van hun Moederdag cadeau.

De kleuters hadden hun moeders namelijk een schoonheidsbehandeling cadeau gegeven. De Zorg en Welzijn leerlingen vertellen er het volgende over: ‘’Voor school moesten we naar basisschool De Spreng, daar moesten we de kinderen helpen met het nagels lakken bij hun moeder of ze helpen bij het geven van een gezichtsbehandeling.

Het was heel leuk om ze te helpen en ze zelf bezig te zien om de nagels van hun moeder te lakken. Sommige moeders konden niet komen, maar toen mochten de kinderen de nagels van ons lakken. Dat was ook leuk. Het was voor ons ook een hele leuke ochtend.’

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl