Schoolgids

Een nieuwe schoolgids: digitaal, dynamisch en toegankelijk!
Voortaan vindt u onze schoolgids op

schoolgids.demeerwaarde.nl

De contactinformatie van docenten en begeleiders vindt u via het ouderportaal.