Afwezigheidsmelding

Als een leerling wegens ziekte niet aanwezig kan zijn, meldt de ouder/verzorger dit via de receptie van de school
(telefoonnummer 0342-404 777) of via het ouderportaal van de website (ouders.demeerwaarde.nl) vòòr het eerste lesblok van die dag.
Is de leerling weer beter, dan wordt ook dat door de ouder/verzorger gemeld.

Als een leerling tijdens schooltijd de school wil verlaten, bijvoorbeeld wegens ziekte, meldt hij zich binnen de thuisbasis af.
Vanuit school wordt dan telefonisch contact met thuis gezocht.

Als een leerling om een andere reden dan ziekte niet aanwezig kan zijn, dienen ouders/verzorgers vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan de teamleider.
Buiten de schoolvakanties om mogen leerlingen niet van school wegblijven om op vakantie te gaan.
Bij ongeoorloofd verzuim en regelmatig te laat komen, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Download hier een absentiebriefje.

Verlof aanvragen

Wilt u verlof aanvragen voor u zoon of dochter? Lees dan hier wat de mogelijkheden zijn.